Feedback

Herman Hertzberger

06-07-1932

Herman Hertzberger (1932) studeert in 1958 als bouwkundige af aan de Technische Hogeschool in Delft en groeit uit tot één van Nederlands meest bekende architecten. Hij is een belangrijke vertegenwoordiger van de structuralistische stroming in de Nederlandse architectuur.

Van 1959 tot 1964 maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift Forum, samen met onder andere Aldo van Eyck en Jaap Bakema. Forum verzet zich tegen het bloedeloze functionalisme van de wederopbouw dat tot een kille en fantasieloze architectuur had geleid. Meer dan een architectuur en stedenbouw van functies staat Forum een architectuur van (menselijke) relaties voor; een architectuur van ontmoeting en vervlechting.

Het is zijn ontwerp voor verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer in Apeldoorn (1967-1972) waarmee hij internationaal doorbreekt. Het is gebaseerd op een schakeling van vierkanten van 9 vierkante meter, onderverdeeld in 4 hoekvlakken van 3 bij 3 meter. Hiermee vormt hij een vaste structuur waarbinnen flexibele indelingen mogelijk zijn. Zijn laatste ontwerp volgens deze structuralistische visie is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag (1979-1990), dat bestaat uit zestien achthoekige torens die worden ontsloten via een hoge glazen vide.

Vanaf 1990 maakt het structuralisme bij Hertzberger plaats voor een vrijere benadering, zoals bij het Chassé Theater in Breda (1992-1995) en het Cultureel Centrum CODA in Apeldoorn (1997-2004). Hij blijft in zijn ontwerpen echter groot belang hechten aan het scheppen van ontmoetingsruimte voor de gebruikers.

Hertzberger geldt als de meest toonaangevende scholenbouwer in Nederland. In zijn visie staat de sociale ruimte centraal, vanuit de gedachte dat ruimtelijke ingrepen mensen bij elkaar kan brengen en houden. Hertzberger brak begin jaren ’80 door met zijn Apolloscholen in Amsterdam; scholen met een vriendelijk karakter door hun villa-achtige uitstraling en met de voor Hertzberger typerende hal, die een multifunctioneel karakter heeft en zou uitgroeien tot zijn handelsmerk. Hierin ligt de uitdaging voor al zijn ontwerpen: er voor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten. Een opgave die in al zijn gebouwen centraal staat. Recente schoolgebouwen van zijn bureau Architectuurstudio HH zijn de Bètafaculteit van de Universiteit van Amsterdam, de uitbreiding en renovatie van de NHL Hogeschool in Leeuwarden, de faculteit Bètawetenschappen op de Uithof van Universiteit Utrecht, een basisschool in Eindhoven en een school voor zowel basis als middelbaar onderwijs in Rome.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze ontwerper.

Zoeken