Feedback

Huig Maaskant

17-08-1907 - 27-05-1977

Hugh (of Huig) Aart Maaskant, is een van de belangrijkste wederopbouwarchitecten van Nederland, en in het bijzonder van Rotterdam, na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast geldt hij als een van de eerste architecten die zich bezig hielden met de esthetische kant van industriële gebouwen. Zijn gebouwen kenmerken zich door grootschaligheid, monumentaliteit en forse details.

In Rotterdam realiseert Maaskant zijn belangrijkste gebouwen. Met het Groothandelsgebouw, de Lijnbaanflats, het Hilton-hotel en de Euromast bepaalt hij voor een groot deel het beeld van het nieuwe Rotterdam. Andere bekende Rotterdamse gebouwen zijn het Adriaan Volkerhuis aan de Oostmaaslaan, het Verzamelgebouw Zuid aan het Zuidplein en het scholencomplex Technikon. Buiten Rotterdam ontwerpt Maaskant onder andere de Pier in Scheveningen (1961), het Sportcentrum van de KNVB in Zeist (1965) en het Provinciehuis in Den Bosch (1971).

Maaskant wordt op 17 augustus 1907 in Rotterdam geboren. In zijn eigen stad studeert hij architectuur aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. Na zijn studie start Maaskant begin jaren ‘30 zijn loopbaan als architect bij Jos de Jonge (1887-1965), wiens bureau hij al snel moet verlaten als gevolg van de economische crisis. In 1935 treedt Maaskant in dienst bij Willem van Tijen (1894-1974), met wie hij zich in 1937 associeert. Ze bouwen voornamelijk industrie- en bedrijfsverzamelgebouwen. Het bekendste is het Groothandelsgebouw aan het Weena in Rotterdam.

Bij Van Tijen komt Maaskant in contact met het Nieuwe Bouwen. Van Tijen behoort tot de Rotterdamse architectengroepering de Opbouw, een Nederlandse stroming van de CIAM. Hij maakt deel uit van de ideologische hoofdstroming van het Nieuwe Bouwen die de sociale woningbouw op de eerste plaats heeft staan. De voorkeur van Maaskant voor bedrijfsarchitectuur boven de meer sociaal gerichte woningbouw, is een van de oorzaken die, na achttien jaar samenwerking, leidt tot de breuk met Van Tijen.

Na zijn vertrek bij Van Tijen in 1955 leidt Maaskant gedurende vijf jaar alleen een architectenbureau. In 1960 associeert hij zich met zijn belangrijkste medewerkers P.W. van Dommelen, J. Kroos en ir. H. Senf. Dit bureau, Maaskant Van Dommelen Kroos en Senf Architecten, groeit uit tot een van de grootste van Nederland. Naast de vele bedrijfsgebouwen en fabrieken, zoals Johnson Wax (Mijdrecht, 1966) en het Tomadoconcern (Dordrecht 1958/1962, Etten-Leur 1955), ontwerpt het onder andere de Pier van Scheveningen (1954/1958), de Euromast (Rotterdam 1959), het Confectiecentrum (Amsterdam 1968), het scholencomplex Technikon (Rotterdam 1970) en het Provinciehuis in Den Bosch (1971).

Door Maaskant worden nieuwe constructiewijzen, technieken en typologieën zoveel mogelijk toegepast en toegesneden op de vorming van de moderne naoorlogse stad. Hij gebruikt veelvuldig materialen als beton en staal in zijn ontwerpen, die hij toepast als constructie- en bekledingsmateriaal. Daarnaast is een opvallend plastisch gebruik van het beton typerend voor zijn werk. De constructie is vaak zichtbaar aan de buitenzijde. Maaskant maakt gebruik van standaardvormen op het gebied van de kantoor- en fabrieksbouw, en ontwerpt hele wijken met standaard woningtypes.

Naast zijn werk als architect zit Maaskant in een groot aantal commissies. Hij is o.a. medeoprichter van de Stichting Architecten Research, leraar en later bestuurslid van de Rotterdamse Kunstacademie, lid van de commissie van toezicht voor de architectenopleiding in Rotterdam, lid van het dagelijks bestuur van de Bond van Nederlandse Architecten, lid van het Welstandscollege in Rotterdam, en lid van de adviescommissie voor een bouwkundige faculteit bij de TH in Eindhoven.

In 1976 richt hij de Stichting Rotterdam Maaskant op: een tweejaarlijkse prijs die wordt toegekend aan personen of instellingen ‘die in bijzondere mate hebben bijgedragen aan het manifest maken van de bouwkunst als sociaal-cultureel gebeuren. In datzelfde jaar neemt Maaskant afscheid van de architectuur. Een jaar later, op 27 mei 1977, overlijdt hij. Zijn bureau wordt na het overlijden van Van Dommelen en de pensionering van Kroos voortgezet door ir. J. van der Weerd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze ontwerper.

Zoeken