Feedback

J.L. Mathieu Lauweriks

25-08-1864 - 15-04-1932

Lauweriks is een vooraanstaand theoreticus met grote invloed op stromingen die aan het begin van de 20e eeuw opkomen, zoals de Amsterdamse School, De Stijl en Bauhaus. Hij is bovendien een belangrijke verspreider van de proportieleer of het systeemdenken. Hij maakte de kunstnijverheid 'salonfähig' binnen de architectuur.

Mathieu Lauweriks is de zoon van Jean Hubert Lauweriks, die als hoofd van de beeldhouwerswerkplaats Cuypers- Stoltzenberg in dienst was van P.J.H. Cuypers. In 1865 verhuist het gezin Lauweriks met Cuypers mee naar Amsterdam, waar beide gezinnen bij elkaar inwonen tot de dood van Lauweriks sr. in 1869.

Na een opleiding aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijs in Amsterdam is Lauweriks van 1887 tot 1895 werkzaam in de ateliers van Pierre Cuypers in Amsterdam en Roermond. In 1895 richt hij samen met K.P.C. de Bazel een atelier voor architectuur en kunstnijverheid op. Van 1900 tot 1904 doceert hij aan de School voor Kunst en Kunstnijverheid in Haarlem. Zowel Lauweriks als de Bazel tonen belangstelling voor de theosofie, maar tot een breuk met de katholieke Cuypers leidt dat niet. Samen met De Bazel is Lauweriks actief in Architectura et Amicitia, waar hij wordt beschouwd als de ideoloog van de ‘revolutionairen’ van deze tijd.

Lauweriks wordt in 1905 leraar aan de Kunstgewerbeschule in Dusseldorf en hoofd van de architectuurafdeling. Vier jaar later krijgt hij een betrekking in Hagen, waar hij directeur wordt van de Staatliche Handfertigkeits-seminar. Hij geeft er les in houtsnede en ontwerpen. Uit deze tijd stammen zijn belangrijkste architectuurwerken, zoals Huis Stein te Gottingen en kunstenaarskolonie Am Stirnbad, met woningen voor oa Thorn Prikken en Lauweriks zelf.

In 1916 keert hij terug naar Nederland en wordt directeur van de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam. Hij is mede-redacteur van het Duitse kunsttijdschrift “Ring’, later werkt hij als redactielid mee aan het tijdschrift Wendingen, waarvoor hij in 1929 een omslag ontwerpt.

Lauweriks is een belangwekkend theoreticus met grote invloed op stromingen die aan het begin van de 20e eeuw opkomen, zoals de Amsterdamse School, De Stijl en Bauhaus. Hij is een belangrijke verspreider van de proportieleer of het systeemdenken, daarbij overigens voortbouwend op Cuypers. Het zijn dan ook vooral leerlingen van Cuypers, zoals Jan Hessel de Groot, Lauweriks en De Bazel die het werken met proportiessytemen ingang hebben doen vinden. Door het voortdurend aanpassen en verfijnen van zijn systeemtheoretische ontwerpmethode slaat hij een brug tussen het rationalisme van Cuypers, en het expressionisme na 1910.

De invloed van Lauweriks op kunstenaars als edelsmid Zwollo sr. en kunstenaars als Van Doesburg en Mondriaan via onder meer de bladen Ring en Wendingen is moeilijk te overschatten. Ook zijn invloed op de ontwikkeling van de kunstnijverheid en binnen(huis)architectuur was groot. Lauweriks verzorgde vele lezingen over kleur, kunstfilosofie en geometrie met stereometrische figuren, maar was ook praktisch kunstenaar op het vlak van de 'versieringskunst' en introduceerde niet alleen allerlei vernieuwingen, maar maakte de kunstnijverheid 'salonfähig' binnen de architectuur.

Bron: Archipedia

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze ontwerper.

Zoeken