Feedback

Ploegstraat

Nagele

Georss_logo
Google-earth-icon
Add-to-my-tomtom

User Tags

0x gestemd

Beplantingsplan Nagele

Opdrachtgever: Directie Wieringermeer

Ontwerpers: Mien Ruys

Het dorp Nagele in de Noordoostpolder geldt als een toonbeeld van moderne stedenbouw in de jaren vijftig. Centraal in Nagele ligt een grote groene open ruimte met scholen en kerken. In een krans daaromheen liggen woonbuurten met ongeveer 300 woningen in zogenaamde wooneenheden. Het merendeel betreft strokenbouw in stempelverkaveling die door middel van een verkeerslus voor het autoverkeer worden ontsloten. De verschillende woningtypen waaruit een wooneenheid is opgebouwd bieden gezamenlijk woonruimte aan alle leden van de dorpsgemeenschap - 'van de wieg tot het graf'.

Het groenplan voor Nagele is integraal onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp waaraan in totaal ruim 30 architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten van de Amsterdamse architectenvereniging De 8 en de Rotterdamse groep Opbouw, hebben gewerkt. De ontwerpers van het groenplan, de tuinarchitecte Mien Ruys en de landschapsarchitect W.C.J. Boer, werkten vanaf het eerste begin in 1948 mee aan het ontwerp van Nagele. Het definitieve groenplan (1953-1956) ontstond nadat het stedenbouwkundig ontwerp gereed lag en de deelnemende architecten de diverse architectuurprojecten uitwerkten.

Op het beplantingsplan uit 1956 is de zuidoosthoek van Nagele te zien. De woningen zijn grijs gekleurd. Rechtsboven ligt het dorpscentrum dat grotendeels open is. Langs de buitenste rand van het dorp situeerden Ruys en Boer een brede omgaande bosgordel. Deze windkering markeerde tevens het dorp in het landschap. Tussen de woonbuurten liggen groene wiggen, die over de hoofdverkeerslus iets doorlopen tot in het dorpscentrum. Elke woonbuurt is rond een hof gesitueerd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.