Feedback

Jacques Perkstraat

Hengelo

Georss_logo
Google-earth-icon
Add-to-my-tomtom

User Tags

1x gestemd

Kasbah-woningen

Ontwerpers: Piet Blom

Een heerlijke chaos, levendigheid en een scala aan mogelijkheden om eens iemand tegen het lijf te lopen. Piet Blom is één van de meest hartstochtelijke pleitbezorgers van dit idee. In woonbuurt De Kasbah in Hengelo realiseert hij zijn ideaal.

Op palen boven de grond liggen de woonruimtes, eronder is een collectieve ruimte waar het stedelijk en gemeenschappelijke leven tot bloei kan komen. Met zijn ideeën over ‘wonen als stedelijk dak’ verzet Blom zich tegen de rigide scheiding van functies en het geloof in rationaliteit die de structuur bepalen van de vroeg naoorlogse woonwijken.

Eind jaren zestig krijgt de Nederlandse overheid steeds meer kritiek te verwerken op het anonieme karakter van de na-oorlogse woonwijken. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening roept daarom in 1968 de subsidiepot 'Experimentele Woningbouw' in het leven.

Met zijn Kasbah-ontwerp voor Hengelo maakt Blom in 1969 met succes aanspraak op deze subsidie. Hij plaatst woningen op kolommen, om een groot doorlopend woondak te creëren. Door gaten in dat dak verlicht hij de ruimte onder de op poten staande huizen. De zo ontstane ruimte vormt een groot openbaar terrein voor gemeenschappelijke activiteiten en parkeerplaatsen. Blom hoopt op deze manier een stedelijk leven op gang te brengen. Hij bereikt met dit plan een drie tot vier maal grotere woningdichtheid dan in een gangbare buitenwijk.

De kasbah-woning bestaat uit een basiseenheid met woonkamer, keuken en slaapverdieping. De slaapverdieping geeft via een vide uitzicht op de woonkamer en zou volgens Blom ook gebruikt kunnen worden als atelier of studentenwoning. Door toevoeging van ruimten of verdubbeling van de basiseenheid wordt de woning groot genoeg voor gezinnen. Het project is bedoeld voor het centrum van Hengelo, maar wordt uiteindelijk tussen 1972 en 1974 uitgevoerd in de buitenwijk Groot-Driene.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.