Feedback

Brink 43-45

Amsterdam

Georss_logo
Google-earth-icon
Add-to-my-tomtom

User Tags

0x gestemd

Leeszaal en woningen Betondorp

Vlak na de Eerste Wereldoorlog was er een groot tekort aan goedkope woningen, aan geschoolde bouwvakkers en aan betaalbare bouwmaterialen als baksteen. Daarom werd er tussen 1923 en 1928 aan de rand van Amsterdam geëxperimenteerd met de toepassing van beton in de volkshuisvesting.

Betondorp in het Amsterdamse Watergraafsmeer toont een verscheidenheid aan betonexperimenten. De 900 gemeentelijke woningen en gemeenschappelijke voorzieningen zijn volgens negen verschillende betonsystemen uitgevoerd.

Gezien de geringe ervaring met het materiaal acht de gemeente risicospreiding raadzaam. Voor de centraal gelegen Brink ontwerpt Dick Greiner een openbare leeszaal, uitgevoerd als gietbouw in korrelbeton. Het staat op het centrale plein van de wijk, waar de belangrijkste straten op uitkomen. Naar Greiners ontwerp verrijzen rondom de Brink ook een verenigingsgebouw, woningen en een cafe. Het beton zelf is grijs, maar het houtwerk van deuren en ramen wordt veelkleurig geschilderd om de gebouwen aantrekkelijk te maken voor de bewoners.

Het stedenbouwkundig plan van Betondorp is gebaseerd op de tuinstad, ruim opgezet rond een centraal plein, en met veel groen in de vorm van plantsoenen en hofjes. Naast Greiner zijn o.a. H. F. Mertens, D. Roosenburg, J.B. van Loghem en J. Gratama betrokken bij de bouw van Betondorp.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.