Feedback

Coolsingel

Rotterdam

Georss_logo
Google-earth-icon
Add-to-my-tomtom

User Tags

0x gestemd

Post- en telegraafgebouw Rotterdam

Het hoofdpostkantoor van Rotterdam wordt omstreeks 1923 in gebruik genomen. Het versterkt de positie van de Coolsingel als het nieuwe hart van de stad. In een gebied dat voorheen bekend stond als een achterbuurt met sloppenwijken en prostitutie, verrijzen in enkele decennia een nieuw stadhuis, postkantoor, beursgebouw en hoofdvestigingen van winkels, banken en verzekeringsmaatschappijen. Qua schaal en allure sluit deze nieuwbouw aan bij de explosief toenemende havenactiviteiten en de bevolkingsaanwas.

Centraal in het postkantoor ligt de hoofdhal met de publieksbalies. De vormgeving van deze hal geeft de handelingen die hier plaatsvinden een degelijk en stijlvol cachet. De balies zijn een geïntegreerd onderdeel van de wanden en zijn rijk voorzien van natuursteen, glazuurwerk, beeldhouwwerk en smeedijzer. De voorstellingen van de decoraties verwijzen vanzelfsprekend naar de posterijen, de telegrafie en telefonie. Op een donkere plint verrijst een lichtgekleurd paraboolvormig gewelf met een revolutionaire betonnen spantconstructie. Gefilterd daglicht valt naar binnen door het bovenste deel van het gewelf dat is voorzien van glas.

Uit de zorgvuldige vormgeving van deze hal blijkt dat Bremer het postkantoor beschouwde als iets dat meer was dan een louter functioneel gebouw. Het post- en telegraafgebouw is een symbool van een stad in ontwikkeling. Met behulp van een expressieve architectuur wordt de veranderende samenleving in Rotterdam en de contacten die de stad onderhoudt met de rest van de wereld manifest gemaakt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.