Feedback

User Tags

0x gestemd

Prijsvraagontwerp Hoofdkantoor Nederlandsche Bank

Het bestuur van De Nederlandsche Bank in Amsterdam besloot in 1948 dat er een nieuw bankgebouw moest komen. Het wilde op de plaats van het oude bankgebouw en het in de loop der tijd verworven terrein tussen de Oude Turfmarkt en de Nieuwe Doelenstraat een nieuw, representatief hoofdgebouw van grote afmetingen laten bouwen.

In februari 1954 schreef het bestuur een meervoudige opdracht uit waarvoor zeven architecten werden uitgenodigd: J.F. Berghoef, W.M. Dudok, M.F. Duintjer, J.H. Groenewegen, F.P.J. Peutz, C. Wegener Sleeswijk en H.T. Zwiers. Van hen diende alleen Peutz geen plan in.

In het programma van eisen werd gevraagd naar een architectonische opzet die de karakteristieke sfeer van de oude binnenstad niet zou verstoren en nieuwe schoonheid aan de oude luister zou toevoegen. Ook werd gevraagd om een gebouw dat gefaseerd kon worden uitgevoerd zodat de bedrijfsvoering geen vertraging zal oplopen tijdens de bouw.

Omdat geen van de ontwerpen tot tevredenheid stemde, werd de deelnemers gevraagd hun ontwerpen te herzien. Ook Duintjer diende nogmaals een ontwerp in en daarmee won hij de prijsvraag; naar de mening van de jury was hij erin geslaagd een gebouw voor 1200 medewerkers te ontwerpen dat zich soepel voegde in de binnenstedelijke schaal. Het ontwerp werd geprezen om zijn gesloten plint die 'de degelijkheid en geslotenheid van het bankbedrijf tot uiting brengt'.

Toch werd het ontwerp niet uitgevoerd. Er was nog een andere gegadigde voor dezelfde locatie, de Universiteit van Amsterdam, die uitbreidingsplannen had. Daarnaast ontstond binnen de Amsterdamse gemeenschap veel onrust over de omvang van het bankgebouw en de sloop van een aantal monumenten.

Dit bracht de burgemeester van Amsterdam ertoe om De Nederlandsche Bank een grondruil voor te stellen: het Turfmarktcomplex in ruil voor een terrein aan het Frederiksplein. waar het vroegere Paleis voor Volksvlijt stond en dat in 1929 was afgebrand. Voor deze nieuwe locatie maakte Duintjer een nieuw ontwerp. In 1961 was het nieuwe hoofdgebouw gerealiseerd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.