Feedback

Hobbemastraat 21

Amsterdam

Georss_logo
Google-earth-icon
Add-to-my-tomtom

User Tags

0x gestemd

Rijksmuseum (ontwerp Eberson)

Aan de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam van architect P. J. H. Cuypers (1885) ging een lange geschiedenis van voorontwerpen en prijsvragen vooraf. Architect Eberson bijvoorbeeld heeft vier ontwerpen gemaakt die niet tot uitvoering zijn gekomen. Het laatste ontwerp maakte Eberson in 1875 toen hij net een jaar in dienst was van het Koninklijk Huis als Architect des Konings.

In het Rijksmuseum zouden zestiende en zeventiende eeuwse kunstwerken worden tentoongesteld. Verwacht werd dat van een dergelijk gebouw een opvoedende waarde zou uitgaan en dat het een nationaal gemeenschapsgevoel zou bevorderen. Dat valt goed af te leiden uit verslagen van de eerste vergaderingen van de Commissie die optrad als opdrachtgever. Op die bijeenkomsten werd gesproken over het museum als 'eene blijvende galerij van historiestukken, die den jongen volksgeest mogt helpen wakker schudden door steeds te wijzen op de edelen daden onzer voorvaderen'.

In Ebersons ontwerp voor het museum uit 1875 wordt de volksgeest wakker geschud in zalen met bovenlicht. In de grote zalen, centraal in de zijvleugels gelegen, valt het licht via een systeem van daklichten naar binnen. Op de tekening van het dak van de rechtervleugel zijn de lichtkoepels goed te zien. De strookvensters worden met een donkere kleur weergegeven. De achtkantige kap links op de tekening vormt de afdekking van een monumentale trapzaal centraal in het gebouw.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.