Feedback

User Tags

0x gestemd

Stedelijke heridentificatie

Het negende CIAM congres in Aix-en-Provence (1953), was het eerste waarin de zogenaamde jongere generatie CIAM leden elkaar vonden in hun kritiek op het CIAM-orgaan en op het technocratische modernisme dat het propageerde. 

Tijdens dit congres presenteerden architecten Peter en Alison Smithson hun concept van ‘stedelijke heridentificatie’. The Smithsons stonden krtiisch tegenover het heersende modernistische dogma van de rationele stad met gescheiden functies. Zij zochten naar een nieuw, architectonisch equivalent van de intuitieve, ruimtelijke verbanden die ze zagen in het spel van kinderen.

Ze werkten samen met fotograaf Nigel Henderson aan dit visuele statement over hun benadering van stedelijke planning.  In deze weergave van ruimtelijke ervaring – van huis tot straat, en wijk tot stad – zijn spelende kinderen de belichaming van sociale verbondenheid.

Het plan is van invloed geweest binnen de afsplitsing van CIAM, Team X. Tijdens het congres zelf, is er echter weinig aandacht aan geschonken, noch door de oude, noch door de nieuwe generatie.

Het NAi heeft een reproductie van dit grid in de collectie. Het origineel berust bij Centre Pompidou, Parijs.

Reacties

Mauricio Lopez zei translation missing: nl.datetime.distance_in_words.almost_x_years geleden:

A minimal note: i think the photographer name is Nigel Henderson, instead of "Hendersen".