Feedback

User Tags

0x gestemd

Troelstraoord

De socialist Van Epen (1880-1960) neemt in 1925 met het Troelstraoord deel aan een besloten prijsvraag voor een vakantieoord voor arbeiders, uitgeschreven door het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Zijn ontwerp heeft een idealistische, symbolische en bijna religieuze inslag.

Hij geeft zijn ontwerp het motto: 'Zon van de nacht' mee, en vergelijkt zijn werk met dat van P.J. Troelstra en diens strijd tegen het kapitaal. "Ik heb een vakantieoord voor arbeiders ontworpen en tevens hierin uitgedrukt de grote man Pieter Jelles, die ik niet anders kan voorstellen als de man die het licht gaf bij de diepverdrukte arbeider. PJ was de zon van de nacht".

"Ik wilde maken een goddelijk oord voor de rustende arbeiders, vol weelde, gemak en rust om hem te laten rusten. Langs grote heide met statige trappen met aan weerszijden de beeldhouwwerken van de idealistische kunstenaars gehakt, voorstellende "sluit u in drommen en duizenden aan, niets is bij machte u dan te weerstaan". Zoo komen wij de heuvel op van de weg van Arnhem en komen bij 't Troelstraoord. Bij de ingang een beeld gehakt, voorstellende een arbeider die de zware ketting heeft stukgebroken, de verlossing van de slavernij met de rooie vlag boven hem, de zon van de nacht vertolkt in de toren waarin 't rooie licht schijnt naar de hemel."

De jury, waarin onder andere H.P. Berlage zitting heeft, oordeelt heel wat nuchterder over dit ontwerp: "De ingang is te bekrompen en de ligging der toiletten daar vlak achter is hinderlijk. Architecturaal is dit ontwerp zwak gecomponeerd."

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.