Feedback

User Tags

0x gestemd

Uitkijktoren 'Euromast'

Bakema ontwierp deze 125 meter hoge uitzichttoren ter gelegenheid van de eerste Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 1960 in Rotterdam werd georganiseerd. De Euromast gold als topstuk van de tentoonstelling. Het gemeentebestuur wilde een bouwwerk oprichten dat niet alleen uitzicht bood over de tijdelijke tentoonstelling in het Park, maar ook als blijvend monument de trots van de stad Rotterdam verbeeldde.

Bakema bedacht een constructie die niet alleen als uitzichttoren diende, maar ook een functie had als ontmoetingscentrum. Hij baseerde zijn idee voor het bouwwerk op de Wolkenbügelprojecten van El Lissitzky uit de jaren twintig. Zoals de Wolkenbügels als stadspoorten toegang gaven tot het nieuwe Groot Moskou, zo zou de Euromast toegang geven tot het wederopgebouwde Rotterdam. El Lissitzky stelde zich voor dat in de Wolkenbügels de kantoren van de staatsplanningsorganen van de USSR konden worden ondergebracht. Bakema zag een soortgelijke, belangrijke rol ook weggelegd voor de Euromast. In de verschillende compartimenten van zijn Euromast konden overheidsbesturen vergaderen.

De constructie van de toren bestaat uit vier uitwaaierende cabines die op vier kolommen steunen en in balans gehouden worden door aluminium kabels. De cabines bieden uitzicht op verschillende bestuurlijke gebieden. Terwijl de bestuurders de problematiek van de haven, de stad en de regio zouden bespreken, konden ze gelijktijdig de betreffende gebieden observeren.

Vanuit de cabine op het eerste en het laagste niveau zijn de haven en het Park te overzien. Op het tweede niveau biedt de cabine zicht op de stad Rotterdam. De cabine op het derde niveau ziet uit op de benedenloop van de Rijn. Het zicht vanuit de cabine op het vierde niveau reikt tot de Deltawerken. Het kleine plateau bovenin de toren heeft een uitkijkbordes en een radar- en televisie-installatie. De vormgeving van de uitzichttoren sluit aan op de contouren van de haven. De kolommen verwijzen naar de scheepsmasten, de spankabels naar de tuigage, de cabines naar het kraaiennest en de scheepsbrug.

Bakema's ontwerp voor de Euromast is niet uitgevoerd; het gemeentebestuur gaf de voorkeur aan dat van H. A. Maaskant.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.