Feedback

User Tags

0x gestemd

Wolkenkrabbers

De socialist Johannes van Epen (1880-1960) wilde arbeiders een betere leefomgeving bieden in goedkoop geproduceerde woningen. Zijn wolkenkrabbers, die hij Architectuurfantasieen noemde, kunnen opgevat worden als mijmeringen over de mogelijkheden daartoe, maar hij is tegelijkertijd huiverig voor zijn eigen creaties.

In een lezing in 1926, getiteld 'De arbeiderswoning in verband met het economisch leven', dagdroomt Van Epen over de toekomst. In zijn verbeelding vliegt hij boven de aardkorst en ziet hij wolkenkrabbers voor zich opdoemen: "Ik zag huizen met wel zestig verdiepingen boven elkaar [..] ik vroeg me af hoe is dat mogelijk en dat komt door ons geheele kapitalistische stelsel. Hoe meer verdiepingen des te meer geld kan men verdienen op datzelfde stukje grond, en de arbeider zoekt naar goedkoop, dus hoe hooger hij woont des te goedkoper. Straks zal ik u die wolkenkrabbers laten zien en daar zijn prachtige monumentale bouwwerken bij met enorme schaduwpartijen. Uit een kunstenaarsoog gezien vind ik ze prachtig..., maar als ik denk aan de bewoonbaarheid dan ben ik blij dat ik in mijn huisje aan het bosch woon."

Een van zijn woontorens rust op een brede basis waarin een poort is aangebracht. Op de terrassen is weelderige begroeing te zien, het lijkt een poging om de torens leefbaar te maken. Rond de top tekende hij een stralenkrans om het visionaire van deze bouwsels te benadrukken. Een andere hoogbouwstudie herinnert met zijn kristalachtige vormen aan het werk van de Duitse expressionist Bruno Taut, voor wie kristal gold als symbool voor kosmische harmonie.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.